O Nama

O nama

vrtić danilo banja luka

PU Danilo je tim ljudi iz stručne oblasti koji snagom svoje volje, svojim znanjem i odgovornim stavom prema sebi i zajednici žele da kvalitet usluge predškolskog vaspitanja i obrazovanja podignu na viši nivo i da svojim poslovanjem budu primjer drugima na tržištu. Pružanje usluga u objektu koji je rekonstruisan i adaptiran za obavljanje rada predškolske ustanove u skladu sa Pravilnikom o pedagoškim standardima i normativima predškolskog obrazovanja i vaspitanja, kao i rad sa djecom zasnovan na konceptu odgovornog roditeljstva je osnov za kvalitet rada ustanove.

Cilj nam je da pažnju posvećujemo svakom djetetu, u skladu sa njegovim potrebama i mogućnostima, da se ravnopravno i bez diskriminacije po bilo kom osnovu osnaži i razvije do svog optimalnog nivoa.

Vjerujemo da svako dijete ima bezgranično pravo na srećno odrastanje, te u skladu sa tim želimo da svojim znanjem, kreativnošću i trudom stvorimo okruženje u kojem će se naši mališani osjećati voljeno i srećno.

Trudimo se da kombinujući timski rad i individualni pristup radimo na tome da svako dijete razvije svoje kapacitete do maksimuma, da se osjeća prihvaćeno, da prepozna svoje snage i potencijale i vjeruje u njih.